Smlouva - evidenční číslo: SOSNSM-51/2016

Informace o smlouvě
Předmět: dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2977500115 ze dne 4.2.2015 - čp. 30 Želzná Ruda, kú Debrník u Železné Rudy
Typ smlouvy: nájemní smlouva
Termín uzavření smlouvy: 02. 11. 0201
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 101 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 70994234
Obchodní název firmy: Správa želez.dopravní cesty
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Dlážděná 1003/7
Praha
11000