Smlouva - evidenční číslo: SOSDSM-12/2017

Informace o smlouvě
Předmět: darovací smlouva
Typ smlouvy: darovací smlouva
Termín uzavření smlouvy: 31. 10. 2017
Termín ukončení smlouvy: 11. 10. 2017
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 9 180 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Čížková Pavla Ing., Ph.D
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Horní Vltavice 61
Horní Vltavice
0