Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-280/2017

Informace o smlouvě
Předmět: Studie mezoklimatických podmínek pro projekt č.26 Silva Gabreta - přeshraniční monitoring biodiverstiy a vodního režimu
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 24. 11. 2017
Termín ukončení smlouvy: 31. 05. 2018
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 160 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 5873461
Obchodní název firmy: Romportl Dušan RNDr., Ph.D.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Chotěnov 40
Chotěnov
57001