Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-281/2017

Informace o smlouvě
Předmět: Dendrochronologický výkum pro potřebu projektu Silava Gabreta Monitoring
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 13. 11. 2017
Termín ukončení smlouvy: 15. 01. 2019
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 385 602 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 67985939
Obchodní název firmy: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Zámek 1
Průhonice
25243