Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-287/2017

Informace o smlouvě
Předmět: Zajištění hudební produkce na vánočním večírku Správy Národního parku Šumava
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 07. 12. 2017
Termín ukončení smlouvy: 07. 12. 2017
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 3 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Holar Jaroslav
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Lannova 27
České Budějovice
37001