Smlouva - evidenční číslo: SOSNSM-230/2017

Informace o smlouvě
Předmět: Pronájem části nemovitosti mostu Soumarský most přes řeku Vltavu sloužící k umístění banneru, týkajícího se informací o nutnosti registrace splouvání Vltavy úseku Soumarský most-Pěkná. Nájemné činí za 6 měsíců v částce 810 Kč. Po dobu 5 let.
Typ smlouvy: nájemní smlouva
Termín uzavření smlouvy: 09. 11. 2017
Termín ukončení smlouvy: 31. 10. 2018
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 4 050 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 70971641
Obchodní název firmy: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Nemanická 2133/10
České Budějovice
37010