Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-584/2017

Informace o smlouvě
Předmět: Smlouvy o společném postupu zadavatelů při zadávání veřejné zakázky "Kontrola a vyhodnocení dat získaných za pomoci FWF skeneru z leteckého laserového skenování (LIDAR) - projekt č. 99: Přeshraniční mapování lesních ekosystémů - cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les
Typ smlouvy: smlouva ostatní
Termín uzavření smlouvy: 04. 12. 2017
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: neuvedeno
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Nationalparkverwaltung
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Frayunger Str.2
GRAFENAU
0