Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-318/2017

Informace o smlouvě
Předmět: geodetické zaměření památných stromů na území CHKO
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 22. 11. 2017
Termín ukončení smlouvy: 30. 09. 2020
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 179 080 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 4025377
Obchodní název firmy: Geomapping s.r.o
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Špidrova 47/42
Vimperk
38501