Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-593/2017

Informace o smlouvě
Předmět: MT 35044-540
Typ smlouvy: smlouva ostatní
Termín uzavření smlouvy: 12. 12. 2017
Termín ukončení smlouvy: 18. 12. 2018
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 6 869 215 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 28130511
Obchodní název firmy: RAVO Trans s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Chroboly 101
Chroboly
38404