Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-596/2017

Informace o smlouvě
Předmět: MT 35048-465
Typ smlouvy: smlouva ostatní
Termín uzavření smlouvy: 13. 12. 2017
Termín ukončení smlouvy: 30. 12. 2018
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 1 176 120 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 28084870
Obchodní název firmy: JK - KLIMEŠ s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Švermova 140
Horní Planá
38226