Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-599/2017

Informace o smlouvě
Předmět: MT 35045-537
Typ smlouvy: smlouva ostatní
Termín uzavření smlouvy: 14. 12. 2017
Termín ukončení smlouvy: 31. 12. 2018
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 801 416 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 69088047
Obchodní název firmy: Martin Šanda
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Nová Pec 96
Nová Pec
38462