Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-18/2018

Informace o smlouvě
Předmět: 35 068 - 014 2017
Typ smlouvy: smlouva ostatní
Termín uzavření smlouvy: 17. 01. 2018
Termín ukončení smlouvy: 31. 12. 2018
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 162 011 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 6029230
Obchodní název firmy: Wögerbauerová Miluše
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Ktiš 5
Ktiš
38301