Smlouva - evidenční číslo: SOSSOV-1/2018

Informace o smlouvě
Předmět: Vypůjčení sbírkových předmětů (bezplatně). Umístění IS Svinná Lada
Typ smlouvy: smlouva o výpůjčc
Termín uzavření smlouvy: 12. 01. 2018
Termín ukončení smlouvy: 31. 12. 2028
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: neuvedeno
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 73539
Obchodní název firmy: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Dukelská 242/1
České Budějovice
37001