Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-14/2018

Informace o smlouvě
Předmět: smlouva o dílo - Zvláštní režim pro management na území s výskytem tetřeva hlušce - přepracování oznámení záměru podle novely zákona po 1.11.2017
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 01. 02. 2018
Termín ukončení smlouvy: 15. 03. 2018
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 38 010 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 25128442
Obchodní název firmy: Geo Vision s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Chodovická 472/4
Praha
19300