Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-15/2018

Informace o smlouvě
Předmět: biomonitoring perlorodky říční - průběžný biologický dohled, sledování úživnosti detritu, sledování chemismu a teploty, bioindikační testy - projekt Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice - managementová opatření
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 31. 01. 2018
Termín ukončení smlouvy: 31. 12. 2022
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 1 428 950 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 28095464
Obchodní název firmy: GAMMARUS CZ, s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Za Baštou 349
Prachatice
38301