Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-16/2018

Informace o smlouvě
Předmět: smlouva o dílo - Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v ptačí oblasti Šumava - přepracování dokumentace EIA podle novely zákona po 1..1.2017
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 01. 02. 2018
Termín ukončení smlouvy: 28. 02. 2018
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 73 817 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 25128442
Obchodní název firmy: Geo Vision s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Chodovická 472/4
Praha
19300