Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-17/2018

Informace o smlouvě
Předmět: výzkumný projekt Role extrémních disturbancí v dynamice Boubínského pralesa: Dopad orkánu Herwart do porostů formovaných vichřicemi v letech 1870 a 2008 - specifikace vědeckých výstupů a podílů smluvních stran na výstupech projektu
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 30. 01. 2018
Termín ukončení smlouvy: 15. 11. 2020
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 1 524 600 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 27073
Obchodní název firmy: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Květnové náměstí 391
Průhonice
25243