Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 2     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  130  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SOSSOD-14/2018 smlouva o dílo - Zvláštní režim pro management na území s výskytem tetřeva hlušce - přepracování oznámení záměru podle novely zákona po 1.11.2017 Geo Vision s.r.o. 01. 02. 2018 15. 03. 2018 38 010 Kč
SOSSOD-16/2018 smlouva o dílo - Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v ptačí oblasti Šumava - přepracování dokumentace EIA podle novely zákona po 1..1.2017 Geo Vision s.r.o. 01. 02. 2018 28. 02. 2018 73 817 Kč
SOSKSS-46/2018 KS dodávka oplocenkových dílů Zelená biomasa a.s. 31. 01. 2018 31. 05. 2018 1 050 640 Kč
SOSKSS-49/2018 KS dodávka impregnovaných kůlů SUBLIMA CZ, s.r.o. 31. 01. 2018 31. 05. 2018 494 894 Kč
SOSSOD-15/2018 biomonitoring perlorodky říční - průběžný biologický dohled, sledování úživnosti detritu, sledování chemismu a teploty, bioindikační testy - projekt Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice - managementová opatření GAMMARUS CZ, s.r.o. 31. 01. 2018 31. 12. 2022 1 428 950 Kč
SOSSOD-17/2018 výzkumný projekt Role extrémních disturbancí v dynamice Boubínského pralesa: Dopad orkánu Herwart do porostů formovaných vichřicemi v letech 1870 a 2008 - specifikace vědeckých výstupů a podílů smluvních stran na výstupech projektu Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 30. 01. 2018 15. 11. 2020 1 524 600 Kč
SOSOST-39/2018 MT 35091 TČ Zdeněk Malát 29. 01. 2018 31. 12. 2018 459 769 Kč
SOSOST-38/2018 MT 35090-528 Forestinvest s.r.o. 26. 01. 2018 31. 12. 2018 3 828 131 Kč
SOSOST-41/2018 Smlouva o poskytování služby CCS Carnet CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 25. 01. 2018 28. 01. 2018 190 000 Kč
SOSOST-31/2018 MT 35087-524 Veronika Tasáryová 24. 01. 2018 31. 12. 2018 144 984 Kč
SOSOST-32/2018 MT 35088-537 Martin Šanda 24. 01. 2018 31. 12. 2018 1 657 323 Kč
SOSOST-33/2018 MT 35089-492 Martin Honner 24. 01. 2018 31. 12. 2018 2 931 379 Kč
SOSOST-36/2018 MT 35083 TČ Ladislav Bureš 24. 01. 2018 31. 12. 2018 1 301 764 Kč
SOSOST-37/2018 84_rs MT 35081 Milan Zelenka 24. 01. 2018 31. 12. 2018 758 540 Kč
SOSKSS-47/2018 MŽP - Prováděcí kupní smlouva nákup nábytku, kancelářské židle Artspect, a.s. 24. 01. 2018 23. 01. 2022 135 672 Kč
SOSOST-29/2018 MT 35085-537 Martin Šanda 23. 01. 2018 31. 12. 2018 6 045 554 Kč
SOSOST-25/2018 MT 35078 Ondřej Matějka 22. 01. 2018 31. 12. 2018 3 812 828 Kč
SOSOST-27/2018 MT 35084 TČ Ondřej Matějka 22. 01. 2018 31. 12. 2018 794 500 Kč
SOSOST-28/2018 MT 35082 TČ Ondřej Matějka 22. 01. 2018 31. 12. 2018 1 773 402 Kč
SOSSOD-11/2018 Smlouva o dílo - Prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb - "Implementace požadavků kybernetické bezpečnosti do specifického prostředí lokální sítě Správy NP Šumava SECURITAS ČR s.r.o. 22. 01. 2018 31. 12. 2019 6 767 133 Kč
SOSOST-22/2018 MT 35079 Nicolae Buliga 19. 01. 2018 31. 12. 2018 1 116 561 Kč
SOSOST-20/2018 MT 35074-465 JK - KLIMEŠ s.r.o. 18. 01. 2018 31. 12. 2018 3 575 000 Kč
SOSOST-21/2018 MT 35077-508 Tomáš Kovářík 18. 01. 2018 31. 12. 2018 5 623 218 Kč
SOSSOD-12/2018 chemické rozbory vzorků povrchových (rašelinných vod) Povodí Vltavy, státní podnik 18. 01. 2018 30. 04. 2018 103 455 Kč
SOSOST-18/2018 35 068 - 014 2017 Wögerbauerová Miluše 17. 01. 2018 31. 12. 2018 162 011 Kč
Stránka 2     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  130  >