Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-449/2017

Informace o smlouvě
Předmět: RD - lesnické činnosti
Typ smlouvy: smlouva ostatní
Termín uzavření smlouvy: 24. 10. 2017
Termín ukončení smlouvy: 30. 09. 2019
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: neuvedeno
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 6075151
Obchodní název firmy: Kopelent Jiří
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Nová Hůrka 231
Sušice
34201