Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-96/2019

Informace o smlouvě
Předmět: Realizace přednášky a exkurze na téma „Půdy v šumavských lesích v rámci projektu „Zefektivnění propagace NPŠ v informačních střediscích a návštěvnických centrech-02751832“ Termín uskutečnění:27.7.2019 ( 9.00 – 13.00) celkový rozsah 4 hodiny
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 06. 05. 2019
Termín ukončení smlouvy: 27. 07. 2019
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 2 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Šantrůčková Hana
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: V Chalupách 11
Malenice nad Volyňkou
38706