Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-102/2019

Informace o smlouvě
Předmět: Zjištění stavu diverzity koprofágního hmyzu na vybraných lokalitách v NPŠ v sezóně 2019
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 10. 05. 2019
Termín ukončení smlouvy: 31. 03. 2020
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 137 500 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 60077344
Obchodní název firmy: Biologické centrum AV ČR,
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Branišovská 1160/31
České Budějovice
37005