Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-253/2019

Informace o smlouvě
Předmět: Smlouva o spolupráci-projektový den mimo školu pro MŠ-, název projektu "Projektový den v Národním parku Šumava" reg.číslo projektu-CZ.02.3.68/0.0/0.0/18.063/0010313
Typ smlouvy: smlouva ostatní
Termín uzavření smlouvy: 12. 06. 2019
Termín ukončení smlouvy: 12. 06. 2019
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: neuvedeno
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 60084316
Obchodní název firmy: Základní škola a Mateřská škola Chvalšiny
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Chvalšiny 150
Chvalšiny
38208