Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-157/2019

Informace o smlouvě
Předmět: Realizace díla: Úpravy venkovního zázemí střediska environmentální výchovy Horská Kvilda.
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 12. 07. 2019
Termín ukončení smlouvy: 31. 10. 2022
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 210 410 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 49006495
Obchodní název firmy: Novotná Miloslava Ing.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Onšovice 61
Čkyně
38481