Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-158/2019

Informace o smlouvě
Předmět: Vyhledávání kůrovcem napadených stromů
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 08. 07. 2019
Termín ukončení smlouvy: 09. 08. 2019
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 20 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Juráš David
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Stožec 76
Stožec
38444