Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-500/2019

Informace o smlouvě
Předmět: MT 35594 TČ
Typ smlouvy: smlouva ostatní
Termín uzavření smlouvy: 02. 08. 2019
Termín ukončení smlouvy: 30. 09. 2019
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 893 392 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 47307706
Obchodní název firmy: UNILES, a.s.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Jiříkovská 913/18
Rumburk
40801