Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-618/2019

Informace o smlouvě
Předmět: Smlouva č. 09721832 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Typ smlouvy: smlouva ostatní
Termín uzavření smlouvy: 26. 09. 2019
Termín ukončení smlouvy: 31. 12. 2022
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 215 293 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 20729
Obchodní název firmy: Státní fond životního prostředí České republiky
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Kaplanova 1931/1
Praha
14800