Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-248/2019

Informace o smlouvě
Předmět: Realizace stavby "Revitalizace lokality Pod Skelnouí" s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná v rámci projektu LIFE
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 27. 11. 2019
Termín ukončení smlouvy: 31. 12. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 4 721 523 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 26072912
Obchodní název firmy: IRO stavební s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Domoradická 303
Český Krumlov
38101

Seznam faktur

Stránka 1     1  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2020030018 LIFE for Mires - revitalizace Pod Skelnou - odstr.stromů a křovin IRO stavební s.r.o. 16. 04. 2020 80 000 Kč
2019030093 LIFE - práce - Revitalizace lokality Pod Skelnou IRO stavební s.r.o. 20. 12. 2019 124 440 Kč
Stránka 1     1