Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-121/2020

Informace o smlouvě
Předmět: Zhotovitel vyhotoví terénní design studie, navrhne konkrétní lokality pro odběr vzorků a vybere hnízdní kupy mravenců rodu Formica s. str. pro odběr vzorků želvušek.
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 15. 06. 2020
Termín ukončení smlouvy: 20. 11. 2020
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 41 600 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Bryndová Michaela
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Krajinská 384/40a
České Budějovice
37001