Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-102/2021

Informace o smlouvě
Předmět: PROJEKT - Vycházka: Perlorodka ve Vltavském luhu; 12.6.2021 od 10:00-14:00 hodin
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 12. 06. 2021
Termín ukončení smlouvy: 12. 06. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 2 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Simon Ondřej
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Středokluky čp.43
Středokluky
25268