Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-413/2021

Informace o smlouvě
Předmět: zajištění provozu Zelených autobusů. Zajištění a provozování veřejné linkové dopravy na pravidelných linkách od 5. června do 26. září 2021.
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 23. 07. 2021
Termín ukončení smlouvy: 26. 09. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 500 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Plzeňský kraj
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Škroupova 1760/18
Plzeň
30100