Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-890/2015

Informace o smlouvě
Předmět: smlouva o běžném účtu 194992377/0300
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 09. 04. 2015
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: neuvedeno
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Československá obchodní banka, a. s.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Radlická 333/150
Praha 5
15057