Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 1     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  173  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SOSSOD-213/2018 Zajišťování kalibrace sčítacích zařízení na pocelém území NPŠ v rámci projektu č. 37- Zavedení přeshraničního socioekonomického monitoravacího systému v NPŠ a Bavorská les v době od 1.8.2018 do 30.11.2019 Krejsová Zuzana 30. 11. 2019 30. 11. 2019 45 000 Kč
SOSOST-18/2019 MT 32121 Forestinvest s.r.o. 21. 09. 2019 30. 09. 2019 77 341 Kč
SOSOST-202/2019 Smlouva licenční - perokresby využitelné k propagaci projektu LIFE FOR MIRES MVDr. Pavel Procházka 25. 05. 2019 15. 03. 2019 1 000 Kč
SOSSOD-118/2019 balení senáže + převoz balíků Kubal Petr 25. 05. 2019 30. 01. 2019 135 600 Kč
SOSSOD-121/2019 Vyhotovení regionálních výrobků - dřevěných sov o velikosti 5 cm-10ks-ceny na Přírodovědnou soutěž 2019 Emanuel Poláček 23. 05. 2019 08. 06. 2019 1 000 Kč
SOSSOD-122/2019 Realizace přednášky a exkurze na téma perlorodka ve Vltavě v rámci projektu „Zefektivnění propagace NPŠ v informačních střediscích a návštěvnických centrech-02751832“ Termín uskutečnění:26.7.2019 ( 9.00 – 16.00) celkový rozsah 7 hodiny Simon Ondřej 22. 05. 2019 26. 07. 2019 2 000 Kč
SOSOST-203/2019 výhradní licencí 32 ilustr A5 s BIOTOPYprojekt: Zefektivnění propagace Národního parku Šumava v informačních střediscích a návštěvnických centrech-akceptační číslo 02751832 tiskem- pracovní listy EV, did. materiály EV výukové programy,web NPŠ MVDr. Pavel Procházka 21. 05. 2019 30. 10. 2019 32 000 Kč
SOSOST-204/2019 Nevýhradní licence-7 ks foto. fauna+flora v rámci projektu "Zefektivnění propagace Národního parku Šumava v informačních střediscích a návštěvnických centrech", akcep.číslo:02751832 plakát příloha čas. Šumava-2019,2020 Jiří Bohdal 21. 05. 2019 30. 10. 2020 7 000 Kč
SOSSOD-119/2019 Dílo dle zadávací dokumentace: Oprava Schwarzenberského plavebního kanálu a přilehlé lesní cesty. Dopravoprojekt Brno a.s. 21. 05. 2019 09. 09. 2019 1 248 000 Kč
SOSOST-207/2019 MT 35551 TČ Jihozápadní dřevařská a.s. 21. 05. 2019 30. 09. 2019 1 467 860 Kč
SOSSOD-112/2019 vypracování jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby "Stavební úpravy chladícího zařízení sběrného místa ÚP Borová Lada". MILOTA Kladno, spol. s r.o. 20. 05. 2019 31. 05. 2019 120 000 Kč
SOSOST-201/2019 35 550 - 033 2017 WOOD FOX forest s.r.o. 20. 05. 2019 30. 09. 2019 1 584 415 Kč
SOSSOD-116/2019 Revitalizace Starého potoka, realizované v rámci projektu OPŽP. PT PROLES s.r.o. 20. 05. 2019 30. 11. 2019 1 267 829 Kč
SOSSOD-105/2019 Zlatá stezka Plzeňského kraje; Promítání fotografií s přednáškou o Šumavě dne 7.6. 2019 od 18.00 – 19.00 hodin v rámci projektu Plzeňského kraje "Zlatá stezka". Místo: SEV Kašperské Hory Rambousková Lucie 17. 05. 2019 17. 05. 2019 2 000 Kč
SOSOST-196/2019 Zajištění a provozování osobní pravidelné autobusové hromadné dopravy. ČSAD autobusy Plzeň a.s. 17. 05. 2019 01. 09. 2019 1 500 000 Kč
SOSSOD-111/2019 Tisk skládaček Tipy na výlety do NPŠ 10 druhů v rámci projektu "Zefektivnění propagace NPŠ v IS a NC"-02751832 INPRESS a.s. 16. 05. 2019 16. 06. 2019 43 318 Kč
SOSOST-195/2019 MT 36 004 - 2019 Ludmila Tomaščíková 15. 05. 2019 31. 12. 2019 350 922 Kč
SOSOST-198/2019 nevýhradní licence na 2ks foto rysa (brožura RYS) -BEZÚPLATNĚ v rámci projektu "Zefektivnění propagace NPŠ v IS a NC" č.02751832 Jiří Míchal 14. 05. 2019 30. 05. 2019 neuvedeno
SOSOST-199/2019 nevýhradní licence na 1ks foto rysa (brožura RYS) v rámci projektu "Zefektivnění propagace NPŠ v IS a NC" č.02751832 Jiří Míchal 14. 05. 2019 30. 05. 2019 500 Kč
SOSSOD-117/2019 Zjištění rozšíření a početnosti modráska černočarého a černoskvrnného na území NPŠ CHKO v roce 2019, návrh managementových opatření v místech výskytu a návrh vhodných lokalit pro metapopulační dynamiku Pavlíčko Alois Ing. 14. 05. 2019 31. 12. 2019 78 605 Kč
SOSSOD-107/2019 Havarijní výměna kování a těsnění oken na Správě Národního parku Šumava Vimperk. Jiří Lískovec 13. 05. 2019 31. 07. 2019 75 000 Kč
SOSSOD-110/2019 pomocné práce při terénním šetření v rámci projektu Biomonitoring lesních ekosystémů na území CHKO Šumava Skálová Jitka 13. 05. 2019 28. 06. 2019 16 000 Kč
SOSSOD-113/2019 Pomocné práce při terénním šetření v rámci projektu Biomonitoring lesních ekosystémů na území NPŠ Lukáš Strych 13. 05. 2019 12. 07. 2019 8 000 Kč
SOSKSS-66/2019 rámcová dohoda - ,,Dodávka pneumatik pro prostředky Správy Národního parku Šumava" N006/19/V00009557 MANDS International s.r.o. 10. 05. 2019 10. 05. 2021 999 000 Kč
SOSSOD-102/2019 Zjištění stavu diverzity koprofágního hmyzu na vybraných lokalitách v NPŠ v sezóně 2019 Biologické centrum AV ČR, 10. 05. 2019 31. 03. 2020 137 500 Kč
Stránka 1     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  173  >