Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-203/2019

Informace o smlouvě
Předmět: Revitalizace Chlumského potoka přílehlých mokřadů ve Vltavském luhu v rámci projektu OPŽP
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 30. 08. 2019
Termín ukončení smlouvy: 30. 11. 2020
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 1 577 836 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 28147871
Obchodní název firmy: PT PROLES s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Kasárenská 1147
Prachatice
38301