Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-216/2019

Informace o smlouvě
Předmět: JŘBU - těžba dřeva + odkorňování na ÚP 82
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 20. 09. 2019
Termín ukončení smlouvy: 30. 11. 2019
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 1 740 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 8345287
Obchodní název firmy: VAPÜ zlín s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Křiby 4716
Zlín
76005