Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-609/2019

Informace o smlouvě
Předmět: MT 36223
Typ smlouvy: smlouva ostatní
Termín uzavření smlouvy: 20. 09. 2019
Termín ukončení smlouvy: 31. 10. 2019
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 206 250 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 3884546
Obchodní název firmy: Vladimír Babor
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Pod Svatoborem 275
Sušice
34201