Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-217/2019

Informace o smlouvě
Předmět: zpracování projektové žádosti Oprava a udržovací práce Schwarzenberského plavebního kanálu.
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 23. 09. 2019
Termín ukončení smlouvy: 30. 11. 2019
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 250 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 6547494
Obchodní název firmy: Barbora Filipová
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Sklářská 83
Železná Ruda
34004