Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-218/2019

Informace o smlouvě
Předmět: Výměna kotle - Stožec čp. 55
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 25. 09. 2019
Termín ukončení smlouvy: 10. 10. 2019
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 88 284 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 12323977
Obchodní název firmy: Kačmár Jan
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Boženy Němcové 110
Vimperk
38501