Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-225/2019

Informace o smlouvě
Předmět: oprava bariéry neinvestičního charakteru proti šíření druhů živočichů, poškozující zvláště chráněnou část přírody - PR Otov
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 30. 09. 2019
Termín ukončení smlouvy: 15. 12. 2019
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 304 504 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 25236237
Obchodní název firmy: Jihozápadní dřevařská a.s.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Nádražní 351
Sušice
34201