Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-227/2019

Informace o smlouvě
Předmět: odstranění nežádoucích nárostů křovin a dřevin na pozemku pč. KN 437/1 v kú. Trhonín
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 03. 10. 2019
Termín ukončení smlouvy: 20. 11. 2019
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 17 187 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 75127326
Obchodní název firmy: ZO ČSOP Šumava
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Hraničářská 38
Vimperk
38501