Smlouva - evidenční číslo: SOSKSS-149/2019

Informace o smlouvě
Předmět: VŘ NPS 09893/2019 - Komponenty ICT, tiskárny
Typ smlouvy: kupní a směnná sm
Termín uzavření smlouvy: 31. 10. 2019
Termín ukončení smlouvy: 31. 12. 2019
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 82 330 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 6403638
Obchodní název firmy: IT Děčín s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Teplická 27/29
Děčín - Děčín IV-Podmokly
40502