Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-238/2019

Informace o smlouvě
Předmět: založení tří remízků uprostřed lučních ploch výsadbou listnatých dřevin na pč. KN 1047/1 v kú. Zelená Lhota
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 25. 10. 2019
Termín ukončení smlouvy: 25. 11. 2019
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 97 200 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 41651863
Obchodní název firmy: Eisman Jaromír
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Sedlákova 37/15
Plzeň - Valcha
30100