Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-239/2019

Informace o smlouvě
Předmět: Realizace stavby " Revitalizace lokality Malý Bor" s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná v rámci projektu LIFE
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 06. 11. 2019
Termín ukončení smlouvy: 31. 12. 2020
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 1 516 869 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 1496735
Obchodní název firmy: GRACCULUS s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Tepelská 476
Toužim
36401