Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-25/2020

Informace o smlouvě
Předmět: Realizace stavby: "Revitalizace lokality Střelecký průsek" s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná v rámci projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 "Life for MIRES"
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 23. 03. 2020
Termín ukončení smlouvy: 31. 12. 2020
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 450 898 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 49791788
Obchodní název firmy: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Luby 175
Klatovy
33901