Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-332/2020

Informace o smlouvě
Předmět: Rámcová dohoda - OOPP THP pro zaměstnance Správy NP Šumava - část C - lov
Typ smlouvy: smlouva ostatní
Termín uzavření smlouvy: 09. 06. 2020
Termín ukončení smlouvy: 30. 06. 2023
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 2 500 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Kubjatková Margita - MARGITA
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Čadečka 1536
Čadca
2201