Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-133/2020

Informace o smlouvě
Předmět: Opakované fytocenologické snímkování na 17 lokalitách na území NPŠ
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 19. 06. 2020
Termín ukončení smlouvy: 30. 09. 2022
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 69 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 73483290
Obchodní název firmy: RNDr. Alena Vydrová
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Jiráskova 297
Včelná
37382