Smlouva - evidenční číslo: SOSOST-396/2020

Informace o smlouvě
Předmět: Smlouva o nájmu velkoprostorového stanu na akci Bezpečná Šumava.
Typ smlouvy: smlouva ostatní
Termín uzavření smlouvy: 08. 07. 2020
Termín ukončení smlouvy: 17. 08. 2020
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 20 352 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 255467
Obchodní název firmy: Město Hartmanice
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Hartmanice 75
Hartmanice
34201