Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-159/2020

Informace o smlouvě
Předmět: Realizace stavby "Revitalizace lokality Rybárny I" s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizované v rámci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 27. 07. 2020
Termín ukončení smlouvy: 31. 12. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 1 415 333 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 49791788
Obchodní název firmy: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Luby 175
Klatovy
33901