Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-160/2020

Informace o smlouvě
Předmět: Realizace stavby "Revitalizace lokality Kameničná" s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizované v rámci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 27. 07. 2020
Termín ukončení smlouvy: 31. 12. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 2 630 069 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 1496735
Obchodní název firmy: GRACCULUS s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Tepelská 476
Toužim
36401