Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-161/2020

Informace o smlouvě
Předmět: Realizace stavby "Revitalizace lokality Gerlova Huť" s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizované v rámci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 27. 07. 2020
Termín ukončení smlouvy: 31. 12. 2021
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 2 836 999 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 40740056
Obchodní název firmy: STAVOPLAST KL spol. s r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Stachy 266
Stachy
38473