Smlouva - evidenční číslo: SOSSOD-163/2020

Informace o smlouvě
Předmět: Realizace stavby: Odstranění objektů v areálu bývalé roty Borová Lada (v rámci projektu "Podpora přírodních biotopů v areálu bývalé roty Borová Lada").
Typ smlouvy: smlouva o dílo
Termín uzavření smlouvy: 06. 08. 2020
Termín ukončení smlouvy: 30. 11. 2020
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 5 960 071 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 26072602
Obchodní název firmy: ASTON - služby v ekologii, s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Novomlýnská 1373/5
Praha - Nové Město
11000